Tổ bộ môn

GIÁO VIÊN TỔ HOÁ NĂM 2013

GIÁO VIÊN TỔ HOÁ NĂM 2013

Administrator
Tổ Hóa trường THPT Trần Phú gồm những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

 

Hàng trên từ trái sang phải:

1) Thầy Nguyễn Văn Cường (Tổ phó)

2) Thầy Đoàn Văn Bay

3) Phạm Thị Thanh Nga

4) Cô Hoàng Thị Thắm

5) Cô Trần Thị Ngọc Châu

6) Thầy Tống Đức Huy

7) Thầy Nguyễn Trung Kiên

 

Hàng dưới từ trái sang phải:

8) Cô Hoàng Thị Mỹ Hiếu (Tổ trưởng)

9) Cô Nguyễn Thị Hiếu Hạnh (P. Hiệu trưởng)

10) Cô Nguyễn Thị Mộng Thuý

11) Cô Phạm Ánh Nguyệt

12) Cô Võ Thị Xuân Hồng Yến

13) Cô Nguyễn Thị Anh Đào

14) Cô Đoàn Thị Như Hương

15) Cô Nguyễn Văn Vĩnh Hảo