Thi tốt nghiệp THPT 2021

FILE NHẬP NGUYỆN VỌNG CHO HS BỊ LỖI NGUYỆN VỌNG 2021

Admin Tran Phu

Tải file: /uploads/images/4/files/STT%20Ho%20So_Ten.xls

Học sinh tải file ở trên về nhập thông tin theo mẫu, lưu lại với tên file là: Số Thứ tự hồ sơ + tên HS và gửi về mail: [email protected]

Nhà trường sẽ kiểm tra thông tin và cập nhật thường xuyên lên web trường và web Bộ Giáo dục·