Thông tin - Tin tức

Dự triển khai công tác tham gia Chương trình đồng diễn “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân” năm 2019 - Phòng Chính trị tư tưởng

Admin Tran Phu
Các đơn vị dự họp chuyên môn lúc 8:30, ngày 20/03/2019 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 275 Điện Biên Phủ, P. 7, Q.3, Tp.HCM