Thông tin - Tin tức

Dự Hội thảo giáo dục STEM - Rô bốt tự động hóa - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Giấy mời số 124/GM-GDĐT-VP ngày 06/11/2020 về dự Hội thảo giáo dục STEM - Rô bốt tự động hóa.

Thời gian: 08g00, ngày 11/11/2020.

Địa điểm: Hội trường Trung tâm dịch vụ truyền thông (Số 116 - 118, Nguyễn Thị Minh Khai, P6, Q3)

Nội dung chi tiết trong 02 tập tin đính kèm.

 
Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)