Thông tin - Tin tức

Điều động giáo viên coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

 

- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện;

- Hiệu trưởng các trường THPT;

- Giám đốc các Trung tâm GDTX;

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX.

 

Công văn số 1341/GDĐT-TrH ngày 25/4/2019 về điều động giáo viên coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.
Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)