Thông tin - Tin tức

Điều động cán bộ, giáo viên làm công tác giám khảo, giám thị thực hành Kỳ thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

                - Chủ tịch Hội đồng coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 18/5/2019

                - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận, Huyện;

                - Thủ trưởng các đơn vị có giáo viên được phân công làm giám khảo, giám thị coi thi thực hành.

             

               Thủ trưởng các đơn vị có giám khảo, giám thị được phân công làm nhiệm vụ thông báo cho cán bộ, giáo viên được phân công có mặt tại Hội đồng coi thi vào lúc 9g30, Thứ Sáu, ngày 17/5/2019.

                Danh sách Giám khảo, Giám thị coi thi thực hành (bấm vào danh sách dưới đây để xem):

                  1. Môn Điện - Vẽ - Tự động hóa.

                  2. Môn Tin học

                  3. Môn Nấu ăn

                  4. Môn Nhiếp ảnh

                  5. Môn Thủ công mỹ nghệ

                  6. Môn Chăn nuôi - Làm vườn - Trồng trọt