Thông tin - Tin tức

Đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQP&AN trong nhà trường - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

Công văn số 2381/GDĐT-TrH, ngày 12/7/2019 về đầu tư, nâng cao chất lượng dạy và học môn GDQP&AN trong nhà trường.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)