Thông tin - Tin tức

Danh sách thí sinh dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04/7/2020 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

- Chủ tịch Hội đồng coi thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04/7/2020;

- Thủ trưởng đơn vị có thí sinh dự thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04/7/2020.

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các Hội đồng coi thi tải danh sách thí sinh dự thi; các đơn vị có thí sinh dự thi in Phiếu báo thi cho thí sinh như sau:

1. Với Hội đồng coi thi

Hội đồng coi thi tải danh sách thí sinh dự thi TẠI ĐÂY (Chọn đúng số thứ tự và tên của Hội đồng coi thi để tải về).

(Link tải dự phòng TẠI ĐÂY)

2. Với các đơn vị có thí sinh dự thi:

Các đơn vị có thí sinh dự thi tiến hành in Phiếu báo thi Nghề phổ thông cấp THPT khóa ngày 04/7/2020 cho thí sinh như sau:

2.1. Xem tên Hội đồng thi

- Tải tập tin Danh sách Trường và Hội đồng coi thi (Danh sach Truong va Hoi dong coi thi.xlsx đính kèm) để biết học sinh của đơn vị mình thi tại Hội đồng nào.

2.2. Tải danh sách thí sinh

Căn cứ danh sách trên (mục 2.1) tải danh sách của Hội đồng coi thi tương ứng (có học sinh của đơn vị mình dự thi) TẠI ĐÂY

(Link tải dự phòng TẠI ĐÂY)

2.3. In Phiếu báo thi

- Dựa vào các tập tin đã tải về ở mục 2.2, lọc ra danh sách học sinh của đơn vị mình và in Phiếu báo thi (theo mẫu đính kèm) với đầy đủ các chi tiết theo yêu cầu của Phiếu báo thi.

- Cho thí sinh dán ảnh và ký tên trên Phiếu báo thi.

- Hiệu trưởng, Giám đốc của đơn vị ký tên, đóng dấu vào Phiếu báo thi của thí sinh (kể cả đóng dấu giáp lai ảnh của thí sinh).

Các vấn đề phát sinh, thắc mắc, vui lòng liên hệ Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.
Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)

Tải file đính kèm tại đây (xlsx)