Thành tích

Danh sách học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2011-2012

Danh sách học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2011-2012

Administrator
Danh sách học sinh giỏi lớp 12 cấp thành phố năm học 2011-2012

TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

KẾT QUẢ KỲ  THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ

Khoá ngày : 14/03/2012

STT

Môn

Họ

Tên

Lớp

Ngày sinh

Nơi sinh

Kết quả

1

TOÁN

Nguyễn Công Thái

Vỹ

12A18

27

02

1994

Quảng Nam

Nhất

2

Nguyễn Hoàng

Minh

12A16

19

04

1994

TP.HCM

Nhất

3

VĂN

Hoàng Kim

Xuân

12A13

26

05

1994

TP.HCM

Nhất

4

VĂN

Nguyễn Thị

Yến

12A15

25

01

94

Hà Nam

Nhất

5

TOÁN

Nguyễn Hoàng

Khương

12A1

09

02

1994

TP.HCM

Nhì

6

TOÁN

Nguyễn Ngọc Phương

Tuấn

12A18

13

10

1994

TP.HCM

Nhì

7

HÓA

Trần Đào Huỳnh

Anh

12A17

01

11

1994

TP.HCM

Nhì

8

HÓA

Đinh Thanh

Phong

12A22

13

09

1994

Vĩnh Long

Nhì

9

HÓA

Huỳnh Huệ

Trân

12A22

05

01

1994

TP.HCM

Nhì

10

SINH

Nguyễn Tâm

Đắc

12A10

14

03

1994

Bình Định

Nhì

11

SỬ

Quách Thoại

Linh

12A22

20

11

1994

Cần Thơ

Nhì

12

ĐỊA

Vương Thị

Quyên

12A22

24

10

1994

Bắc Ninh

Nhì

13

TOÁN

Nguyễn Quang

Tấn

12A18

13

05

1994

Quảng Ngãi

Ba

14

SINH

Nguyễn Thị

Xuyến

12A10

22

02

1994

Bắc Ninh

Ba

15

SINH

Phạm Kim

Ngân

12A22

14

06

1994

TP.HCM

Ba

16

SINH

Nguyễn Xuân

Sơn

12A19

18

02

1994

Đồng Nai

Ba

17

TIN

Nguyễn Thế Hoài

Duy

12A20

15

11

1994

TP.HCM

Ba

18

VĂN

Nguyễn Thị

Huyền

12A19

12

05

1994

Bắc Ninh

Ba

19

VĂN

Lâm Thị Kim

Trang

12A12

12

07

1994

Nam Định

Ba

20

SỬ

Phạm Đình

Bảo

12A10

19

01

1994

TP.HCM

Ba

21

ĐỊA

Nguyễn Hoàng

Oanh

12A9

17

01

1994

TP.HCM

Ba

22

ĐỊA

Trương Đàm Nhật

12A13

19

06

1994

TP.HCM

Ba

23

ĐỊA

Lê Thị Yến

Hằng

12A13

17

04

1994

TP.HCM

Ba

24

ANH

Nguyễn Thị Mỹ

An

12A1

22

03

1994

TP.HCM

Ba

25

ANH

Nguyễn Hoàng Thảo

Vi

12A22

26

10

1994

Đồng Nai

Ba