Thông tin - Tin tức

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2017 (UPDATE 25/8/2017)

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẬU ĐẠI HỌC NĂM 2017 (UPDATE 25/8/2017)

Administrator

* Các em học sinh đủ điều kiện khẩn trương nộp Giấy trúng tuyển đại học để về sự lễ khai giảng năm học mới và những em đã nộp giấy mà không thấy tên trong danh sách thì liên hệ thầy Luân phòng Học vụ đến 16g00 ngày 25/8/2017 để kiểm tra lại.