Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả thi Tin học IC3 và IC3 Spark Challenge kỳ thi ngày 28/06/2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo TP. HCM xin thông báo đã có kết quả thi Tin học IC3 và IC3 Spark Challenge kỳ thi ngày 28/06/2020.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh 
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi: 28/06/2020
5. Cấp độ thi: chọn đúng cấp độ mà thí sinh đăng ký. 
Ví dụ: 
IC3
Tin học CERTIPORT (IC3) - COMPUTING FUNDAMENTALS (C)
Tin học CERTIPORT (IC3) - KEY APPLICATIONS (C)
Tin học CERTIPORT (IC3) - LIVING ONLINE (C)

IC3 SPARK
Tin học CERTIPORT (IC3S) - COMPUTING FUNDAMENTALS (S)
Tin học CERTIPORT (IC3S) - KEY APPLICATIONS (S)
Tin học CERTIPORT (IC3S) - LIVING ONLINE (S)