Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi tiếng Anh Đại học Cambridge YLE kỳ thi từ ngày 17/07/2020 đến 20/07/2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi Tiếng Anh Thiếu Nhi YLE (cấp độ Starters, Movers, Flyers) kỳ thi từ ngày 17/07/2020 đến 20/07/2020 của một số thí sinh. Trung tâm sẽ liên tục cập nhật điểm thi khi có kết quả từ Cambridge.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi
5. Cấp độ thi
Nếu tất cả điểm thi đều là số "0" thì có nghĩa là thí sinh chưa có điểm.

Đơn vị, phụ huynh/thí sinh cần phiếu điểm để bổ sung hồ sơ cho thí sinh vào năm học mới, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.