Thông tin - Tin tức

Đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi tiếng Anh Đại học Cambridge YLE kỳ thi ngày 06 và 07/06/2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

 

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có kết quả (chưa có Chứng chỉ) thi Tiếng Anh Thiếu Nhi YLE (cấp độ Flyers) kỳ thi ngày 06 và 07/06/2020 của một số thí sinh. Trung tâm sẽ liên tục cập nhật điểm thi khi có kết quả từ Cambridge.


Phụ huynh/thí sinh vui lòng xem kết quả tại địa chỉ: http://dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/tra-cuu-diem

Lưu ý:
Để xem được kết quả, phụ huynh/thí sinh cần có các thông tin sau:
1. Họ và tên của thí sinh 
2. Ngày sinh
3. Số báo danh
4. Ngày thi
5. Cấp độ thi