Thông tin - Tin tức

Đã có Chứng chỉ thi tiếng Anh Đại học Cambridge KET, PET kỳ thi ngày 23/05/2020 và 31/05/2020 - TTNN&TH

Admin Tran Phu

THÔNG BÁO

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM xin thông báo đã có chứng chỉ thi Tiếng Anh KET - PET kỳ thi ngày 23/05/2020 và 31/05/2020.

Phụ huynh/thí sinh vui lòng liên hệ nơi đăng ký dự thi để nhận chứng chỉ.