Thông tin - Tin tức

Cung cấp số học sinh người dân tộc thiểu sổ tốt nghiệp Trung học phổ thông - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT.

Công văn số 2378/GDĐT-TrH ngày 28/7/2020 về cung cấp số học sinh người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THPT từ năm học 2014 - 2015 đến năm học 2018 - 2019.

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)