Thông tin - Tin tức

Công tác an toàn khi tổ chức thi thực hành Nghề phổ thông môn nấu ăn - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi: Chủ tịch Hội đồng coi thi Nghề phổ thông

Các chú ý khi tổ chức thi môn nấu ăn tại Kỳ thi Nghề phổ thông.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm)


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)