Thông tin - Tin tức

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2011

Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2011

Admin Tran Phu
Các hoạt động công đoàn trường THPT Trần Phú chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8/3/2011

- Nam giáo viên thi nấu ăn

- Lễ kỹ niệm ngày 8/3

- Các giáo  viên nữ  được tuyên dương

- Các nhóm đạt giải

Mời các bạn xem video: