Thông tin - Tin tức

Các văn bản về tuyển sinh năm học 2019 – 2020. - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Admin Tran Phu

1. Hướng dẫn lập kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2019-2020.

2. Mẫu Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp.

3. Hướng dẫn xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2019.

4. Hướng dẫn thi tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020.

5. Tuyển sinh vào lớp 10 các Trường trung học phổ thông chuyên năm học 2019 – 2020.

6. Tuyển thẳng vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2019 – 2020.

7. Tuyển sinh vào lớp 10 các trường ngoài công lập năm học 2019 – 2020.

8. Hướng dẫn họp và tư vấn phụ huynh học sinh tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019 – 2020.

9. Hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp trung học cơ sở năm học 2018-2019 chương trình song ngữ tiếng Pháp.
Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)