Thông tin - Tin tức

Các mẫu phiếu tuyển sinh lớp 10 - Phòng Khảo Thí & KĐCLGD

Admin Tran Phu

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ PHÚC KHẢO BÀI THI

 

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC  2019 – 2020

 

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI VÀO LỚP 10 CHƯƠNG TRÌNH TÍCH HỢP NĂM HỌC  2019 – 2020

 

4. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM 2019 VÀ THI TUYỂN VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2019 – 2020

 

5. PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG VÀO LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC  2019 – 2020Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)