Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2019-2020 - Phòng Tiểu Học

Bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2019-2020 - Phòng Tiểu Học

Admin Tran Phu
Bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2019-2020 do Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Nhà Xuất bản Đại học Oxford (OUP) tổ chức.

Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng hè môn Tiếng Anh cấp Tiểu học năm học 2019-2020, Sở Giáo dục và Đào tạo kết hợp với Nhà Xuất bản Đại học Oxford (OUP) tổ chức lớp tập huấn giảng dạy tiếng Anh tiểu học trong 03 ngày (từ ngày 17 đến ngày 19/7/2019). Thành phần tập huấn là các Thấy Cô là Chuyên viên tiếng Anh các quận huyện, các phó hiệu trưởng quản lý môn tiếng Anh tại các trường tiểu học và các Thầy Cô là giáo viên Tiếng Anh Tiểu học trong biên chế và đang hợp đồng

Sau đây là một vài hình ảnh của buổi tập huấn: