Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong tình hình hiện nay. Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” tại trường mầm non Canada Quận 7