Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Phòng Mầm Non

Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Nhằm nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo trong tình hình hiện nay. Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Ngày 26 tháng 3 năm 2019, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay” tại trường mầm non Canada Quận 7

Thành phần tham dự:

- Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ -  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

-Về phía khách mời, báo cáo viên:

+ Phó GS-TS Huỳnh Văn Sơn - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm;

-Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận - huyện; 

+ Ban giám hiệu các trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

+ Giáo viên các trường mầm non công lập và ngoài công lập;

+ Ban chất lượng GDMN Thành phố.

Một số hình ảnh: