Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng chuyên môn 2019“Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”

Bồi dưỡng chuyên môn 2019“Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2019- 2020 của Bậc học mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”.

 Thành phần tham dự

  • Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh:

    1. Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    2. Bà Nguyễn Từ Dũ - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    3. Bà Lý Thị Sương - Phó Trưởng phòng Giáo dục Mầm non;

    Cùng các chuyên viên của phòng Giáo dục Mầm non.

  • Về phía các quận, huyện:

1. Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách Bậc học Mầm non Phòng Giáo dục và Đào tạo 24 quận/ huyện; 

2. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non;

3. Đại diện Ban giám hiệu, các trường Mầm non trực thuộc;

4. Ban chất lượng Giáo dục Mầm non Thành phố.

Một số hình ảnh của buổi họp chuyên môn: