Thông tin - Tin tức

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Mầm Non

Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Mầm Non

Admin Tran Phu
Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại 4 cụm: trường mầm non Tuổi Thơ 7 Quận 3, trường Mầm non 14 quận Tân Bình; trường mầm non Anh Đào quận Gò Vấp; trường mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè.

Thành phần tham dự:

- Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo

+ Bà Lương Thị Hồng Điệp - Trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Nguyễn Từ Dũ -  Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

+ Bà Lý Thị Sương - Phó trưởng phòng Giáo dục mầm non;

Cùng các chuyên viên phòng Giáo dục mầm non.

-Về phía Quận – Huyện:

+ Phó trưởng phòng phụ trách bậc học MN cùng với các chuyên viên tổ MN 24 Quận - huyện; 

+Ban chất lượng GDMN Thành phố.

+ Ban giám hiệu các trường mầm non công lập và ngoài công lập;.

+ Giáo viên các trường mầm non công lập và ngoài công lập;

Một số hình ảnh: