Thông tin - Tin tức

Báo cáo tự đánh giá Thi đua bậc Trung học năm học 2018 - 2019 - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Kính gửi:

               - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện;

               - Hiệu trưởng Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

              Thực hiện phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; Trường THPT; trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện Bảng điểm tự đánh giá thi đua theo mẫu đính kèm và gửi về Phòng Giáo dục Trung học theo hướng dẫn dưới đây.

               1. Gửi báo cáo trực tuyến:

               - Mỗi đơn vị thực hiện tự chấm điểm, cập nhật vào tập tin đính kèm và ghi đầy đủ minh chứng.

               - Vào liên kết sau để gửi báo cáo (nhập điểm tự chấm và gửi tập tin tự chấm thi đua. Cần đăng nhập tài khoản gmail hoặc có gốc là gmail).

                

               + Phòng Giáo dục và Đào tạo:

               + Trường THPT, trường có cấp THPT

 

               2. Thời hạn gửi: Trước ngày 12/5/2019

 

Các nội dung liên quan, vui lòng liên hệ ông Huỳnh Việt Hùng, Phòng Giáo dục Trung học.

Trân trọng!


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)