Thông tin - Tin tức

Báo cáo số lượng và nhu cầu súng AK hoán cải, thiết bị bắn tập MBT-03 phục vụ môn học GDQP&AN - Phòng Trung Học

Admin Tran Phu

Công văn số 2512/GDĐT-TrH, ngày 11/8/2020 về báo cáo số lượng và nhu cầu súng AK hoán cải, thiết bị bắn tập MBT-03 phục vụ môn học GDQP&AN.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

Các trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) thực hiện Báo cáo TẠI ĐÂY.

Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước 16g00, ngày 14/8/2020.

 


Tải file đính kèm tại đây (docx)

Tải file đính kèm tại đây (docx)