Thông tin - Tin tức

BÁO CÁO CUỐI NĂM TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

BÁO CÁO CUỐI NĂM TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2016 - 2017

Administrator

TRANG NHẬP NỘI DUNG BÁO BÁO

 

YÊU CẦU THỰC HIỆN

Thực hiện Báo cáo Tổng kết năm học 2016 - 2017

Kính gửi:

                - Trưởng phòng GDĐT Quận/huyện;

                - Hiệu trưởng các trường THCS;

                - Hiệu trưởng các trường THPT;

                - Hiệu trưởng các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

        Thực hiện công văn số 6351/BGDĐT-TĐKT, phòng GD Trung học hướng dẫn thực hiện báo cáo Tổng kết năm học 2016 – 2017 như sau:

       

        2. Về nội dung báo cáo trực tuyến:

        Tất cả các đơn vị tải các tập tin đính kèm để gửi các bộ phận có liên quan trong nhà trường thực hiện.       Cụ thể như sau:

        - Mã số báo cáo là mã số của trường ghi trong file đính kèm.

        Mã số trường phải được thông báo đến các Tổ chuyên môn để Tổ CM nhập cho đúng.

        - Để chuẩn bị cho báo cáo trực tuyến: người báo cáo tải file nội dung cần chuẩn bị,

        - Địa chỉ Email khai báo trong báo cáo là địa chỉ email để truy cập hiệu chỉnh nội dung báo cáo (cuối báo cáo có mục chọn gửi báo cáo qua Email) đã khai báo ở phần trên và nhận bảng trả lời để chuyển tiếp cho cấp quản lý.

        Lưu ý:

                + Báo cáo của Tổ CM: Sau khi thực hiện báo cáo trực tuyến, Tổ trưởng CM chuyển tiếp nội dung báo cáo của Tổ CM về cho Lãnh đạo trường.

               

Thời hạn hoàn thành báo cáo trực tuyến: Trước 16g00 ngày 25/5/2017