Thông tin - Tin tức

Ban tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 thông báo danh sách khen thưởng từ các vòng thi và cách thức tổ chức vòng chung kết ngày 14//11/2019 - Phòng Chính

Admin Tran Phu
Đại diện các đơn vị có tên trong danh sách khen thưởng tham dự khai mạc chung kết vào lúc 13h00, Thứ năm, ngày 14/11/2019 (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) để nhận hoa, giấy khen, tiền thưởng và quà từ Ban tổ chức Hội thi.