Đoàn thể phòng ban

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ: 2014 – 2015

BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ: 2014 – 2015

Admin Tran Phu

Trong phiên họp lần I, Ban Chấp Hành Đoàn trường cũng đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Với sức trẻ, sự năng động và nhiệt huyết, Ban Thường Vụ  và Ban Chấp Hành Đoàn trường THPT Trần Phú sẽ làm hết sức mình để đưa ra hoạt động phong trào của Đoàn trường đi lên vững mạnh trong nhiệm kỳ 2014 – 2015.