Thông tin - Tin tức

[KHẨN] Về tổ chức lễ viếng tang đồng chí Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh - Văn Phòng Sở

Admin Tran Phu

Kính gửi: 

  - Trưởng phòng GD&ĐT quận/huyện;

  - Hiệu trưởng các Trường THPT;

  - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.Tải file đính kèm tại đây (pdf)

Tải file đính kèm tại đây (pdf)