Thông tin - Tin tức

(KHẨN) Về tài liệu tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiểm tra nội bộ - Hè 2019 - Phòng Thanh Tra

Admin Tran Phu
Thanh tra SGDĐT TP HCM kính gửi các đơn vị về tài liệu tập huấn Hè 2019, đề nghị các thành viên tham gia tải và tự in tài liệu khi dự tập huấn.