Thông tin - Tin tức

(Giấy mời Khẩn) Dự buổi giám sát của Ban Dân vận Thành ủy về chương trình ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 và trọng tâm Chỉ thị số 19-CT/TT ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Admin Tran Phu