Thông tin - Tin tức

(Dự thảo) Báo cáo Tổng kết công tác thanh tra giáo dục năm học 2018-2019và triển khai phương hướng công tác thanh tra năm học 2019-2020 - Phòng Thanh Tra

Admin Tran Phu

Kính gửi : - Trưởng phòng GD&ĐT quận/huyện

                 - Hiệu trưởng các trường THPT ( công lập và ngoài công lập)

                 - Giám đốc các TT. GDNN- GDTX

                 - Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc

                 - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc

 

 

 Thanh tra Sở gửi các đơn vị dự thảo Tổng kết công tác thanh tra năm học 2018-2019 và phương hướng công tác thanh tra năm học 2019-2020. Mọi góp ý xin gửi về cho cô Thảo theo địa chỉ mail: [email protected] Hạn chót ngày 22/8/2019


Tải file đính kèm tại đây (doc)

Tải file đính kèm tại đây (doc)