Kết quả tìm: năm học mới

12:00 | 04/10/2017

Các trường THPT cuối năm học gửi về Phòng Giáo dục Trung học mỗi khối lớp một giáo án Địa lí theo định hướng tổ chức tự học cho học sinh. Riêng giáo viên giỏi môn Địa lí THCS và THPT, giáo án dự thi phải soạn theo tinh thần định hướng tổ chức dạy học tự học cho học sinh

Chi tiết

12:00 | 04/10/2017

Các trường THPT cuối năm học gửi về Phòng Giáo dục Trung học mỗi khối lớp một giáo án Địa lí theo hướng tổ chức hoạt động tự học. Riêng thi giáo viên giỏi THCS và THPT môn Địa lí, giáo án phải soạn theo định hướng tổ chức dạy học tự học.

Chi tiết

Total: 292
Success!