Kết quả tìm: năm học mới

12:00 | 19/05/2017

Về Hội nghị Báo cáo Tổng kết năm học 2016 - 2017 và kế hoạch triển khai năm học mới của chương trình Tiếng Anh Phonic UK.

Chi tiết

12:00 | 17/04/2017
Thực hành chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức”
	
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Bậc học mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh tổ chức thực hành chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại các trường: Mầm non Bé Ngoan Quận 1, Mầm non 19/5 Thành phố, Mầm non Vành Khuyên Quận 2, Mầm non 6 Quận 3, mầm non Vàng Anh Quận 5, Mầm non Rạng Đông Quận - Quận 6, Mầm non Tuổi Xanh quận Tân Bình, Mầm non Họa Mi huyện Nhà Bè. Thời gian từ ngày 11 tháng 04 đến ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Chi tiết

12:00 | 27/03/2017
Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề:  “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức”

 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Bậc học mầm non, phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Đổi mới tổ chức hoạt động phát triển nhận thức” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 24 tháng 03 đến năm 2017.

Chi tiết

12:00 | 17/01/2017
Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: 
 “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
	
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại các trường: Mầm non Bé Ngoan Quận 1, mầm non Sơn Ca 17 quận Phú Nhuận, mầm non Măng non 1 Quận 10, mầm non Hạnh Thông Tây quận Gò Vấp, mầm non 13 quận Tân Bình, mầm non 6 Quận 3, mầm non Cần Thạnh huyện Cần Giờ, mầm non Họa Mi 3 Quận 5, mầm non Sơn Ca 6 Quận 12. Thời gian từ ngày 10 tháng 01 đến ngày 13 thá

Chi tiết

12:00 | 09/12/2016
Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề:  “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2016 - 2017 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng lý thuyết chuyên đề: “Xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” tại Sở Giáo dục và Đào tạo, ngày 25 tháng 11 năm 2016.

Chi tiết

12:00 | 03/11/2016

Sáng ngày 19/10, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương nhà giáo và học sinh tiêu biểu năm học 2015-2016 và phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016-2020”.

Chi tiết

Total: 25
Success!