Kết quả tìm: gửi thư

12:00 | 17/10/2018

Tham dự Hội nghị sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Đại hội Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VI

Chi tiết

12:00 | 18/09/2018

Kính gửi : Thủ trưởng đơn vị Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Chi tiết

12:00 | 13/09/2018

Thông báo về việc bổ sung phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục dục và Đào tạo Khóa VI phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi tiết

Total: 904
Success!