Kết quả tìm: gửi thư

12:00 | 12/04/2019

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết

12:00 | 27/02/2019

Tham dự Hội nghị Sơ kết 01 năm thực hiện Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01-12-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị quán triệt, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW ngày 28-02-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và Lễ trao Huy hiệu 40 năm, 45 năm tuổi Đảng.

Chi tiết

Total: 925
Success!