Kết quả tìm: gửi thư

12:00 | 02/10/2017

Thông báo số 2: Tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Quận ủy, Huyện ủy; Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý; công tác phát triển đảng viên trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Chi tiết

Total: 835
Success!