Tổ Hóa

22/04/2013, 08:53:52 AM
Đề thi thử Đại học lần 2 năm 2013

Đề thi thử Đại Học lần 2 của thầy Th.s Tống Đức Huy năm 2013

Chi tiết

03/11/2012, 12:16:24 PM
GIÁO VIÊN TỔ HOÁ NĂM 2013

Tổ Hóa trường THPT Trần Phú gồm những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

Chi tiết

03/11/2012, 12:14:56 PM

Tổ Hóa trường THPT Trần Phú năm học 2010 - 2011 gồm 16 thầy cô với những giáo viên đạt nhiều thành tích trong giảng dạy, công tác chủ nhiệm

Chi tiết

Success!