Thông tin - Tin tức

13/08/2018, 12:00:00 PM

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, Chương trình hành động số 39-CTrHĐ/TU của Thành ủy và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

Chi tiết

Total: 28446
Success!