Thông tin - Tin tức

15/12/2017, 12:00:00 PM

Đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự Từ 7:30-11:30, ngày 20/12/2017 (Thứ tư) tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Số 131 Cô Bắc; phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh).

Chi tiết

15/12/2017, 12:00:00 PM

Mời đại diện lãnh đạo đơn vị tham dự Hội thảo về nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình cho người học và tiêu chuẩn trường học an toàn; Từ 7:30-11:30, thứ Tư, ngày 20/12/2017 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Số 131 Cô Bắc; phường Cô Giang, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

Chi tiết

Total: 27590
Success!