Thông tin - Tin tức

17/08/2017, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017-2018 tại các trường học trên địa bàn Thành phố

Chi tiết

Total: 10601
Success!