Kênh tin tức

21/06/2018, 12:00:00 PM
Hội nghị báo cáo chuyên đề “Giải pháp nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên, viên chức để phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và Sơ k

Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chi tiết

31/05/2018, 12:00:00 PM
Dự lễ đón bằng công nhận trường Mầm non Hoàng Minh Đạo huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 30 tháng 5 năm 2018, trường Mầm non Hoàng Minh Đạo huyện Củ Chi, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chi tiết

31/05/2018, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Rạng Đông 11 Quận 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng Giáo dục mức độ 3.
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2018, trường mầm non Rạng Đông 11 Quận 6, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và giấy chứng nhận đạt chất lượng Giáo dục mức độ 3.

Chi tiết

29/05/2018, 12:00:00 PM
Lễ công nhận trường Mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 25 tháng 5 năm 2018, trường mầm non Thủy Tiên 2 huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chi tiết

24/05/2018, 12:00:00 PM
Lễ công nhận trường Mầm non Hướng Dương 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 24 tháng 5 năm 2018, trường mầm non Hướng Dương 2 huyện Bình Chánh long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chi tiết

21/05/2018, 12:00:00 PM
Thẩm định công nhận trường mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 17 tháng 5 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Hoa Hồng 2 huyện Bình Chánh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1

Chi tiết

14/05/2018, 12:00:00 PM
Thẩm định công nhận trường mầm non 7A quận Bình Thạnh 
đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 09 tháng 5 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường Mầm non 7A quận Bình Thạnh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo), đoàn kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo đã nghe các Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và ti

Chi tiết

27/04/2018, 12:00:00 PM
Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non  - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD & ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non năm 2017-2018 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới.

Chi tiết

Total: 3404
Success!