Kênh tin tức

12/07/2020, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Bông Sen Quận 12 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 10 tháng 7 năm 2020, Trường mầm non Hoa Mai 2 Quận 12, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

Chi tiết

09/07/2020, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Hoa Sen Quận Gò Vấp đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 09 tháng 7 năm 2020, Trường mầm non Hoa Sen quận Gò Vấp, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Chi tiết

09/07/2020, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Trung lập Thượng huyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 08 tháng 7 năm 2020, Trường mầm non Trung Lập Thượng, huyện Củ Chi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Chi tiết

08/07/2020, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Hoa Mai 2 Quận 12 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 12 tháng 6 năm 2020, Trường mầm non Hoa Mai 2 Quận 12, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2.

Chi tiết

08/07/2020, 12:00:00 PM
Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và chuyên đề “Phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” - Phòng Mầm Non

Thực hiện công văn số 2260/BGDĐT-GDMN ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra, giám sát thực hiện các đề án, chính sách, quy định về giáo dục mầm non từ ngày 01/7 đến ngày 03/7/2020. Đoàn kiểm tra đã tiến hành thu thập thông tin, tài liệu, minh chứng và kiểm tra trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo, 02 phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8 và Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, về Chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” và chuyên đề “Phòng chống bạo hành trẻ

Chi tiết

03/07/2020, 12:00:00 PM
Hội nghị Tổng kết 5 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020” - Phòng Mầm Non

Căn cứ kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai và hướng dẫn thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”. Ngày 30/6/2020 tại hội trường, trường mầm non Măng Non I-Quận 10, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm giai đoạn 2016-2020”, nhằm báo cáo, rút kinh nhiệm các hoạt động đã thực hiện và đề ra phương hướng để tiếp tục thực hiện chuyên

Chi tiết

03/07/2020, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Nhuận Đứchuyện Củ Chi đạt chuẩn quốc gia mức độ 1và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 02 tháng 6 năm 2020, Trường mầm non Nhuận Đức, huyện Củ Chi long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Chi tiết

Total: 216
Success!