Kênh tin tức

16/10/2017, 12:00:00 PM
Chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố “Sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong việc giảng dạy tiếng Anh” (13/10/2017) - Phòng Tiểu Học

Chuyên đề tiếng Anh cấp thành phố “Sử dụng hiệu quả bảng tương tác trong việc giảng dạy tiếng Anh” (13/10/2017)

Chi tiết

13/10/2017, 12:00:00 PM
Đại hội Đảng viên Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non Nhiệm kỳ 2017 – 2020
 - Phòng Mầm Non

Thực hiện văn bản số 199-HD/ĐU ngày 25/5/2017 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hướng dẫn các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Thực hiện văn bản số 204-HD/ĐU ngày 04/7/2017 của Đảng ủy cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn biên tập Văn kiện Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Sáng ngày 13/10/2017, Chi bộ Phòng Giáo dục Mầm non đã tiến hành tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2017 - 2020 nhằm tổng kết

Chi tiết

11/10/2017, 12:00:00 PM
Họp giao ban lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện phụ trách Bậc học Mầm non  - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Bậc học mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức họp giao ban lãnh đạo Phòng GD và ĐT quận, huyện phụ trách bậc học Mầm non lần 1 năm 2017-2018 nhằm nhận định một số công việc đã thực hiện cũng như định hướng cho công tác Chăm sóc Giáo dục trẻ mầm non trong những tháng tới.

Chi tiết

04/10/2017, 12:00:00 PM
Dự lễ đón bằng công nhận trường Mầm non 19/8 và Bé Ngoan 3 huyện Hóc Môn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 
 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 22 và 29 tháng 10 năm 2017, trường Mầm non 19/8 và Mầm non Bé Ngoan 3 huyện Hóc Môn, long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chi tiết

04/10/2017, 12:00:00 PM
Bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu Bộ GD&ĐT  
“Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường MN; Xây dựng khẩu phần thực đơn cho bữa ăn bán trú 
của trẻ tại trường MN”

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2017-2018 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thường xuyên theo tài liệu Bộ GDĐT “Giáo dục nghệ thuật cho trẻ mẫu giáo qua hoạt động trải nghiệm ở trường MN; Xây dựng khẩu phần thực đơn cho bữa ăn bán trú của trẻ em tại trường MN”, tại hội trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Chi tiết

04/10/2017, 12:00:00 PM

Các trường THPT cuối năm học gửi về Phòng Giáo dục Trung học mỗi khối lớp một giáo án Địa lí theo định hướng tổ chức tự học cho học sinh. Riêng giáo viên giỏi môn Địa lí THCS và THPT, giáo án dự thi phải soạn theo tinh thần định hướng tổ chức dạy học tự học cho học sinh

Chi tiết

26/09/2017, 12:00:00 PM
Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán”

 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2017-2018 của Bậc học mầm non. Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDMN sau sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT cho CBQL, GVMN cốt cán” tại trường Mầm non Thành phố

Chi tiết

Total: 3345
Success!