Kênh tin tức

19/11/2018, 12:00:00 PM
Thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Hoa và mầm non Vàng Anh huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 14 tháng 11 năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức đoàn thẩm định công nhận trường mầm non Tuổi Hoa và mầm non Vàng Anh huyện Nhà Bè đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Căn cứ 5 tiêu chuẩn được quy định tại Chương II của Quy chế công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia (ban hành kèm theo thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hiệu trưởng báo cáo về quá trình xây dựng trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và đoàn kiểm tra Sở Giáo dục v

Chi tiết

19/11/2018, 12:00:00 PM
Lễ đón bằng công nhận trường mầm non Sơn Ca Quận 2 đạt chuẩn quốc gia mức độ 1  - Phòng Mầm Non

Sáng ngày 15 tháng 11 năm 2018, trường mầm non Sơn Ca Quận 2, long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Chi tiết

Total: 3448
Success!