Kênh tin tức

04/02/2018, 12:00:00 PM
Hội nghị sơ kết học kỳ I bậc học Mầm non năm học 2017 - 2018
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 của bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018.

Chi tiết

02/02/2018, 12:00:00 PM
Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các KCN, KCX - Phòng Mầm Non

Thực hiện công văn số 33/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp khu chế xuất. Ngày 01 tháng 2 năm 2017 đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc tại quận Bình Tân và Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

Total: 3380
Success!