Kênh thư mời

05/09/2019, 12:00:00 PM

Dự Lễ Phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020 lúc 6:30, ngày 09/9/2019 (Thứ hai) tại Trường THPT Lương Thế Vinh (Số 131, đường Cô Bắc, phường Cô Giang, Quận 1, TP.HCM

Chi tiết

04/09/2019, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời:-Chuyên viên phụ trách công tác y tế trường học 24 phòng GD&ĐT;-Nhân viên y tế trường học THPT;-Nhân viên y tế các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết

30/08/2019, 12:00:00 PM

Đại diện lãnh đạo Phòng GD&ĐT dự họp triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2019 – 2020, 14:00, ngày 03/9/2019 (Thứ ba) tại Phòng họp 3.1 - Sở Giáo dục và Đào tạo

Chi tiết

Total: 197
Success!