Kênh thư mời

17/11/2020, 12:00:00 PM

Mời tham dự Lễ phát động Hội thi “Học sinh, sinh viên thành phố với pháp luật” năm học 2020 – 2021 lúc 6 giờ 45, thứ hai, ngày 23/11/2020 tại Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh

Chi tiết

02/11/2020, 12:00:00 PM

Thư mời kèm danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác tổ chức HKPĐ Thành phố và công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020; Danh sách 29 giáo viên phụ trách môn; Báo cáo kết quả tổ chức HKPĐ Thành phố và kết quả thực hiện Chương trình liên tịch giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết

02/11/2020, 12:00:00 PM

Thư mời kèm danh sách khen thưởng cá nhân, tập thể trong công tác tổ chức HKPĐ Thành phố và công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020; Danh sách 29 giáo viên phụ trách môn; Báo cáo kết quả tổ chức HKPĐ Thành phố và kết quả thực hiện Chương trình liên tịch giai đoạn 2016-2020.

Chi tiết

Total: 350
Success!