Kênh thông báo

20/04/2018, 12:00:00 PM

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thủ trưởng các trường Trung học phổ thông phổ biến cho phụ huynh và học sinh đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng Anh PTE của Pearson Edexcel. (File thông báo và excel đính kèm)

Chi tiết

Total: 15996
Success!