Cơ sở vật chất

03/11/2012, 10:54:56 AM
Cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ công tác nâng cao chất lượng giảng dạy

Tăng cường cải thiện CSVD theo hướng hiện đại hóa đáp ứng việc nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường

Chi tiết

03/11/2012, 10:46:40 AM
Những hình ảnh giới thiệu về CSVC trường THPT Trần Phú

Trường THPT Trần Phú được hình thành vào năm 1981, ban đầu trường chỉ có 9 lớp với 450 học sinh và tập thể CB-GV –CNV là 25 người.

Chi tiết

Success!