Thông tin - Tin tức

12/09/2017, 12:00:00 PM

Giới thiệu, tập huấn những thay đổi trong cấu trúc đề thi chứng chỉ tiếng Anh thiếu nhi (YLE)

Chi tiết

11/09/2017, 12:00:00 PM

về tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với các Quận ủy, Huyện ủy; Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý; công tác phát triển đảng viên trong Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Chi tiết

Total: 27224
Success!