Thông tin - Tin tức

16/05/2018, 12:00:00 PM

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh kính đề nghị lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thủ trưởng các trường Trung học phổ thông phổ biến cho phụ huynh và học sinh đăng ký dự thi chứng chỉ tiếng Anh PTE của Pearson Edexcel. (File thông báo và excel đính kèm)

Chi tiết

16/05/2018, 12:00:00 PM

Thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị năm 2018; Thủ trưởng đơn vị tổ chức thực hiện, kiểm tra và báo cáo kết quả 04 năm thực hiện Đề án giai đoạn 2015 – 2018 bằng văn bản và thư điện tử

Chi tiết

16/05/2018, 12:00:00 PM

Giới thiệu Quỹ Lương Văn Can trao học bổng cho học sinh xuất sắc theo Công văn số 01-2018/CV-QLVC ngày 04 tháng 5 năm 2018

Chi tiết

16/05/2018, 12:00:00 PM

Triển khai Cuộc thi vẽ tranh cho Thiếu nhi năm 2018 về “Vì môi trường tương lai”

Chi tiết

Total: 28178
Success!