Thông tin - Tin tức

02/02/2018, 12:00:00 PM
Đón đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các KCN, KCX - Phòng Mầm Non

Thực hiện công văn số 33/BGDĐT-VP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiểm tra công tác quản lý Nhà nước về Giáo dục Mầm non và khảo sát liên ngành về tình hình trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp khu chế xuất. Ngày 01 tháng 2 năm 2017 đoàn Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc tại quận Bình Tân và Sở Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh

Chi tiết

01/02/2018, 12:00:00 PM

Về thực hiện chế độ hỗ trợ giáo viên dạy Giáo dục công dân, pháp luật, giáo viên kiêm nhiệm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Chi tiết

Total: 27776
Success!