Thông tin - Tin tức

14/09/2017, 12:00:00 PM
Bồi dưỡng chuyên môn 2017  
 “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”.
“Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn 2017- 2018 của Bậc học mầm non. Phòng Giáo dục Mầm non, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Rút kinh nghiệm thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng trẻ mầm non và công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia”. “Rút kinh nghiệm việc thực hiện chương trình giáo dục Mầm non”. Lúc 8 giờ, ngày 12 và 13 tháng 9 năm 2017 tại hội trường, Sở Giáo dục và đào tạo.

Chi tiết

Total: 27224
Success!