Thông tin - Tin tức

04/02/2018, 12:00:00 PM
Hội nghị sơ kết học kỳ I bậc học Mầm non năm học 2017 - 2018
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 của bậc học mầm non; Phòng Giáo dục Mầm non Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2017-2018.

Chi tiết

Total: 27776
Success!