Thông tin - Tin tức

12/04/2019, 12:00:00 PM

Tham dự Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chi tiết

Total: 29377
Success!