Thông tin - Tin tức

14/09/2018, 12:00:00 PM

Hiệu trưởng các TrườngTHPT phối hợp với các Trung tâm TDTT-VHTT trên địa bàn ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2018-2020.

Chi tiết

13/09/2018, 12:00:00 PM

Thông báo về việc bổ sung phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Giáo dục dục và Đào tạo Khóa VI phụ trách các đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chi tiết

Total: 28592
Success!