Thông tin - Tin tức

16/11/2017, 12:00:00 PM
Bồi dưỡng thực hành chuyên đề “Tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non”
	
 - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch năm học 2017 - 2018 của Bậc học mầm non; Phòng Giáo dục mầm non; Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Bồi dưỡng thực hành chuyên đề: “Tổ chức các hoạt động Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mầm non” tại các trường: mầm non Thành phố, mầm non Bến Thành Quận 1; mầm non 6 Quận 3; mầm non Sao mai 12 Quận 4; mầm non Hoa Mi 3 Quận 5; mầm non 19/5 Quận 8; mầm non Măng non 1 Quận 10; mầm non 15 Quận 11; mầm non Anh Đào quận Gò Vấp, mầm non Hoa Phượng 1 huyện Bình Chánh. Thời gian từ ngày 07

Chi tiết

16/11/2017, 12:00:00 PM
Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh 
 - Phòng Mầm Non

Thực hiện kế hoạch số 600/KH-BGDĐT ngày 28/6/2017 về tổ chức Hội thảo đánh giá 3 năm triển khai cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh do Vụ GDMN, Bộ GD&ĐT tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung như sau: Tham dư Hội thảo, dự các hoạt động làm quen tiếng Anh tại trường Mầm non 19/5 và mầm non Thành phố. Thời gian từ ngày 14/11 đến 15/11/2017

Chi tiết

Total: 27493
Success!