Thông tin - Tin tức

07/11/2018, 12:00:00 PM
Chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh cấp Tiểu học 2018-2019 - Phòng Tiểu Học

Sáng ngày thứ Sáu 26/10/2018, tại trường Tiểu học Hùng Vương Q5, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM đã tổ chức chuyên đề cấp thành phố môn tiếng Anh cấp Tiểu học do Cụm chuyên môn 2 thực hiện.

Chi tiết

Total: 28817
Success!