Thông tin - Tin tức

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019, tại HT 2.1 Sở Giáo dục, ngày 19/9/2018. - Phòng Chính trị tư tưởng
18/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Kính gửi : Thủ trưởng đơn vị Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác chính trị tư tưởng năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019

Bài viết khác:

Total: 29127
Success!