Thông tin - Tin tức

Về nhận Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019 - Phòng TCCB
17/09/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Kính đề nghị Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Giám đốc các trung tâm Giáo dục thường xuyên trực thuộc, cử đại diện đến Phòng tổ chức Cán bộ      nhận Quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2018 - 2019. Thời gian: Trong giờ hành chính từ ngày 17 - 21/9/2018.


Bài viết khác:

Total: 29127
Success!