Thông tin - Tin tức

19/03/2019, 12:00:00 PM
Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non - Phòng Mầm Non

Căn cứ theo kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn của Bậc học mầm non năm học 2018-2019. Ngày 14 tháng 3 năm 2019, phòng GDMN, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức “Bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo viên mầm non về đạo đức nhà giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại 4 cụm: trường mầm non Tuổi Thơ 7 Quận 3, trường Mầm non 14 quận Tân Bình; trường mầm non Anh Đào quận Gò Vấp; trường mầm non Mạ Non huyện Nhà Bè.

Chi tiết

19/03/2019, 12:00:00 PM

Các đơn vị dự họp chuyên môn lúc 8:30, ngày 20/03/2019 tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Số 275 Điện Biên Phủ, P. 7, Q.3, Tp.HCM

Chi tiết

Total: 29287
Success!