Thông tin - Tin tức

11/07/2018, 12:00:00 PM

Sở Giáo dục và Đào tạo trân trọng kính mời: - Chuyên viên phụ trách công tác y tế Phòng Giáo dục và Đào tạo; - Nhân viên y tế các trường THPT, CĐ-TCCN, trung tâm GDTX; - Nhân viên phụ trách y tế các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết

10/07/2018, 12:00:00 PM

Bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố trong hè năm 2018

Chi tiết

09/07/2018, 12:00:00 PM

Thời gian: 8g00, ngày 12/7/2018 đến 14/7/2018 (03 ngày).

Chi tiết

09/07/2018, 12:00:00 PM

Kế hoạch tổ chức Hội nghị Tổng kết Giải Thể thao học sinh, công tác thể thao học đường năm học 2017-2018; Khen thưởng các trường dẫn đầu về số lượng huy chương giải thể thao học sinh. Ký kết liên tịch về công tác giáo dục thể chất, thể thao học đường giữa các trung tâm TDTT-VHTT với các phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường THPT

Chi tiết

Total: 28329
Success!