Thông tin - Tin tức

21/01/2016, 12:00:00 PM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học,  - Phòng Tiểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học, chính thức được khai mạc tại trường Tiểu học Võ Trường Toản – TP. Hồ Chí Minh. Buổi lễ đặc biệt có sự tham gia của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết

21/01/2016, 12:00:00 PM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học,  - Phòng Tiểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học, chính thức được khai mạc tại trường Tiểu học Võ Trường Toản – TP. Hồ Chí Minh. Buổi lễ đặc biệt có sự tham gia của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết

21/01/2016, 12:00:00 PM
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học,  - Phòng Tiểu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 1 năm 2016, Cuộc thi Vô địch Tin học IC3 Spark – IC3 Spark Challenge, cuộc thi Tin học đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam dành riêng cho lứa tuổi Tiểu học, chính thức được khai mạc tại trường Tiểu học Võ Trường Toản – TP. Hồ Chí Minh. Buổi lễ đặc biệt có sự tham gia của ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh.

Chi tiết

Success!