Thông tin - Tin tức

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên hè năm 2018 - Phòng Chính trị tư tưởng
10/07/2018, 12:00:00 PM , Post by Admin Trần Phú
Bồi dưỡng chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo Thành phố trong hè năm 2018

Bài viết khác:

Total: 29270
Success!